Windows 10 sneltoetsen

Windows 10 heeft verschillende sneltoetsen waarmee je eenvoudig productief kan werken, hieronder een handige lijst met Windows 10 sneltoetsen.

Windows 10 sneltoetsen met de Windows logotoets

Windows-logotoets

Startscherm openen of sluiten.
Windows-logotoets + A Actiecentrum openen.
Windows-logotoets  + B De focus instellen op het systeemvak.
Windows-logotoets + C Cortana openen in luistermodus.

Opmerkingen

  • Deze sneltoets is standaard uitgeschakeld. Als u de sneltoets wilt inschakelen, selecteert u Start  > Instellingen  > Cortana en schakelt u de wisselknop in onder Laat Cortana luisteren naar mijn opdrachten wanneer ik op de Windows-logotoets + C druk.
  • Cortana is alleen in bepaalde landen/regio’s beschikbaar, en mogelijk zijn bepaalde Cortana-functies niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u de zoekfunctie gebruiken.
Windows-logotoets + Shift + C Het menu Charms openen.
Windows-logotoets + D Het bureaublad weergeven en verbergen.
Windows-logotoets + Alt + D De datum en tijd op het bureaublad weergeven en verbergen.
Windows-logotoets  + E Open de Verkenner.
Windows-logotoets + F Feedback-hub openen en een schermafbeelding maken.
Windows-logotoets + G Gamebalk openen wanneer een game is geopend.
Windows-logotoets + H Dicteerfunctie starten.
Windows-logotoets  + I Instellingen openen.
Windows-logotoets + J Focus instellen op een Windows-tip wanneer deze beschikbaar is.

Als een Windows-tip wordt weergegeven, krijgt de tip de focus.  Druk opnieuw op de sneltoetsen om de focus te verplaatsen naar het element op het scherm waaraan de Windows-tip is verankerd.

Windows-logotoets + K De snelle actie Verbinden openen.
Windows-logotoets  + L Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen.
Windows-logotoets + M Alle vensters minimaliseren.
Windows-logotoets + O Apparaatoriëntatie vergrendelen.
Windows-logotoets  + P Een weergavemodus voor een presentatie kiezen.
Windows-logotoets + Ctrl + Q Quick Assist openen.
Windows-logotoets  + R Het dialoogvenster Uitvoeren openen.
Windows-logotoets + S Zoeken openen.
Windows-logotoets + Shift + S Een schermopname van een deel van het scherm maken.
Windows-logotoets + T Bladeren door de apps op de taakbalk.
Windows-logotoets + U Toegankelijkheidscentrum openen.
Windows-logotoets + V Het klembord openen.

Opmerking

  • Om deze snelkoppeling in te schakelen, selecteert u Start  > Instellingen  > Systeem Klembord en schakelt u de wisselknop in onder Klembordgeschiedenis.
Windows-logotoets + Shift + V Bladeren door meldingen.
Windows-logotoets + X Het menu Snelkoppeling openen.
Windows-logotoets  + Y Invoer tussen Windows Mixed Reality en uw bureaublad wijzigen.
Windows-logotoets + Z De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus volledig scherm weergeven.
Windows-logotoets  + punt (.) of puntkomma (;) Emojivenster openen.
Windows-logotoets + komma (,) Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven.
Windows-logotoets + Pause Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven.
Windows-logotoets + Ctrl + F Pc’s zoeken (als u bent verbonden met een netwerk).
Windows-logotoets + Shift + M Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen.
Windows-logotoets + cijfer Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app.
Windows-logotoets + Shift + cijfer Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.
Windows-logotoets + Ctrl + cijfer Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.
Windows-logotoets + Alt + cijfer Het bureaublad openen en de Jumplist openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.
Windows-logotoets + Ctrl + Shift + cijfer Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.
Windows-logotoets + Tab Taakweergave openen.
Windows-logotoets + pijl-omhoog Het venster maximaliseren.
Windows-logotoets + pijl-omlaag Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster minimaliseren.
Windows-logotoets + pijl-links De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm.
Windows-logotoets + pijl-rechts De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm.
Windows-logotoets + Home Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters hersteld).
Windows-logotoets + Shift + pijl-omhoog Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm.
Windows-logotoets + Shift + pijl-omlaag Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft.
Windows-logotoets + Shift + pijl-links of pijl-rechts Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen.
Windows-logotoets + spatiebalk De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen.
Windows-logotoets + Ctrl + spatiebalk Naar eerder geselecteerde invoer schakelen.
Windows-logotoets + Ctrl + Enter Verteller inschakelen.
Windows-logotoets  + plusteken (+) Vergrootglas openen.
Windows-logotoets + schuine streep (/) IME-reconversie starten.
Windows-logotoets  + Ctrl + V Schoudertikken openen.
Windows-logotoets  + Ctrl + Shift + B De pc activeren vanuit een zwart of leeg scherm

Sneltoetsen in Windows verkenner

Druk op deze toets Actie
Alt+D De adresbalk selecteren.
Ctrl+E Het zoekvak selecteren.
Ctrl+F Het zoekvak selecteren.
Ctrl+N Een nieuw venster openen.
Ctrl+W Het actieve venster sluiten.
Ctrl+muiswiel De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen.
Ctrl+Shift+E Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven.
Ctrl+Shift+N Nieuwe map maken.
Num Lock+sterretje (*) Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven.
Num Lock+plusteken (+) De inhoud van de geselecteerde map weergeven.
Num Lock+minteken (-) De geselecteerde map samenvouwen.
Alt+P Het voorbeeldvenster weergeven.
Alt+Enter Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen.
Alt+pijl-rechts De volgende map weergeven.
Alt+pijl-omhoog De map bekijken waarin de map zich bevond.
Alt+pijl-links De vorige map weergeven.
Backspace De vorige map weergeven.
Pijl-rechts De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren.
Pijl-links De huidige selectie samenvouwen (als deze uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond.
End De onderkant van het actieve venster weergeven.
Startpagina De bovenkant van het actieve venster weergeven.
F11 Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren.

Sneltoetsen voor Microsoft Edge in Windows 10

Druk op deze toets Als u dit wilt doen
Ctrl + D De huidige webpagina opslaan als een favoriet
Ctrl + E Een zoekopdracht openen vanaf de adresbalk
Ctrl + F Op pagina zoeken
Ctrl + G Naar het volgende resultaat gaan voor uw zoekbalkopdracht
Ctrl + H Geschiedenis openen op een nieuw tabblad (Web-UI)
Ctrl + J Downloads openen op een nieuw tabblad (Web-UI)
Ctrl + L De URL die u wilt bewerken in de adresbalk selecteren
Ctrl + M Het huidige tabblad dempen (wisselknop)
Ctrl + N Een nieuw venster openen
Ctrl + O Een bestand openen vanaf uw computer in Microsoft Edge
Ctrl + P De huidige pagina afdrukken
Ctrl + R De huidige pagina opnieuw laden
Ctrl + S De huidige pagina opslaan
Ctrl + Shift + B De werkbalk Favorieten weergeven of verbergen
Ctrl + Shift + D Alle geopende tabbladen opslaan als favorieten in een nieuwe map
Ctrl + Shift + G Naar het vorige resultaat gaan voor uw zoekbalkopdracht
Ctrl + Shift + I Ontwikkelhulpprogramma’s openen
Ctrl + Shift + L Plakken en zoeken of Plakken en openen (als het een URL is)
Ctrl + Shift + M Aanmelden als een andere gebruiker of browsen als gast
Ctrl + Shift + N Een nieuw InPrivate-venster openen
Ctrl + Shift + O Favorietenbeheer openen
Ctrl + Shift + P Afdrukken met het dialoogvenster van het systeem
Ctrl + Shift + R Huidige pagina opnieuw laden, cache-inhoud negeren
Ctrl + Shift + T Het laatst gesloten tabblad opnieuw openen en ernaartoe gaan
Ctrl + Shift + V Plakken zonder opmaak
Ctrl + Shift + W Het huidige venster sluiten
Ctrl + T Een nieuw tabblad openen en ernaartoe gaan
Ctrl + U Bron weergeven
Ctrl + W Het huidige tabblad sluiten
Ctrl + 0 (nul) Zoomniveau opnieuw instellen
Ctrl + 1, 2, … 8 Naar een bepaald tabblad overschakelen
Ctrl + 9 Overschakelen naar het laatste tabblad
Ctrl + Enter www. aan het begin en .com toevoegen aan het einde van de tekst die u in de adresbalk typt
Ctrl + Shift + Delete Opties voor wissen van browsegegevens openen
Ctrl + Tab Overschakelen naar het volgende tabblad
Ctrl + Shift + Tab Overschakelen naar het vorige tabblad
Ctrl + plusteken (+) Inzoomen
Ctrl + minteken (-) Uitzoomen
Ctrl + \ (in een pdf) Pdf schakelen tussen aanpassen aan pagina/aanpassen aan breedte
Ctrl + [ (in een pdf) Pdf 90 graden linksom draaien
Ctrl + ] (in een pdf) Pdf 90 graden rechtsom draaien
Ctrl + PgDn Overschakelen naar het volgende tabblad
Ctrl + PgUp Overschakelen naar het vorige tabblad
Alt Focus instellen op de knop ‘…’ van Instellingen en meer
Alt + Shift + B Focus instellen op het eerste item in de werkbalk Favorieten
Alt + D De URL die u wilt bewerken in de adresbalk selecteren
Alt + E Het menu ‘…’ van Instellingen en meer openen
Alt + F Het menu ‘…’ van Instellingen en meer openen
Alt + Shift + I Het dialoogvenster Feedback verzenden openen
Alt + Shift + T Focus instellen op het eerste item op de werkbalk
Alt + pijl-links Terug
Alt + pijl-rechts Vooruit
Alt + Home De startpagina openen in het huidige tabblad
Alt + F4 Het huidige venster sluiten
F1 Help openen
F3 Op pagina zoeken
F4 De URL in de adresbalk selecteren
Ctrl + F4 Het huidige tabblad sluiten
F5 De huidige pagina opnieuw laden
Shift + F5 Huidige pagina opnieuw laden, cache-inhoud negeren
F6 De focus naar het volgende deelvenster verleggen
Shift + F6 De focus naar het vorige deelvenster verleggen
F7 Bladeren met navigatietoetsen in- of uitschakelen
F10 Focus instellen op de knop ‘…’ van het menu Instellingen en meer
F10 + Enter Het menu ‘…’ van Instellingen en meer openen
Shift + F10 Snelmenu openen
F11 Volledig scherm weergeven (in-/uitschakelen
F12 Ontwikkelhulpprogramma’s openen
Esc Pagina stoppen met laden. dialoogvensters sluiten of pop-up
Spatiebalk Op webpagina omlaag schuiven, één scherm per keer
Shift + spatiebalk Op webpagina omhoog schuiven, één scherm per keer
PgDn Op webpagina omlaag schuiven, één scherm per keer
PgUp Op webpagina omhoog schuiven, één scherm per keer
Home Naar het begin van de pagina gaan, de toetsenbordfocus verleggen naar het eerste item van het deelvenster
End Naar het einde van de pagina gaan, de toetsenbordfocus verleggen naar het laatste item van het deelvenster
Tab Naar de volgende tabstop gaan
Shift + Tab Naar de vorige tabstop gaan

Sneltoetsen in de taakbalk

Druk op deze toets Actie
Shift+klikken op een taakbalkknop Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen.
Ctrl+Shift+klikken op een taakbalkknop Een app openen als administrator.
Shift+klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop Het menu Venster voor de app weergeven.
Shift+klikken met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop Het menu Venster voor de groep weergeven.
Ctrl+klikken op een gegroepeerde taakbalkknop Door de vensters van een groep bladeren.
ESET protect banner
Vorig bericht
Hoe kun je het beste Windows updates installeren?
Volgend bericht
Microsoft Edge instellen met Google zoekmachine

Wellicht ook interessant:

Een veiligere werkplek

Start met een veiligere werkplek in 3 stappen.

Ontvang deze handige checklist om jouw werkplek veiliger te maken en 2x per maand handige tips en persoonlijk advies via mijn nieuwsbrief.

Door te abonneren op mijn nieuwsbrief ga je akkoord met het privacy beleid.

???? Start vandaag en word #cyberfit.

Krijg 6 maanden lang toegang tot de Chi Computers – Academy en ontvang elke 6 weken een korte leuke training om mee te beginnen

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

6 maanden gratis toegang.

Online trainingen

Ontvang elke 6 weken een leuke online training om jouw bedrijf beter te beveiligen, elke 2 weken ontvang je praktische tips.

Leuke video’s (15 min.)
Praktische tips.
#cyberfit.
Vergoot jouw kennis,
Eenvoudig toepasbaar.
Cyberweerbaarheid.
Carlo Konijn ICT advies en ondersteuning

Computerhulp op afstand

Heb je naar aanleiding van dit blog bericht nog vragen of extra hulp nodig om jouw probleem op te lossen. Plan eenvoudig een afspraak met mij voor een adviesgesprek of computerhulp op afstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Acronis cyberfit